Category: Uncategorized

เพิ่มเงินเดือนตำรวจ แก้รีดไถ-รับส่วย..?

อาชีพ “ตำรวจ”เป็นอาชีพที่มีความสำคัญ
สามารถให้คุณ ให้โทษได้ตามความรู้สึกของคนในสังคม
หากแต่เนื้อแท้แล้วเราต่างทราบกันดีว่า..ตำรวจคือผู้ผดุงความยุติธรรม
ดูแลสุขทุกข์ของปวงประชา(โดยอุดมคติ)
แต่ภาพที่สะท้อนออกมาในสังคมกลับหาได้เป็นเช่นนั้น
บ่อยครั้งที่เราพบว่าตำรวจมีส่วนกับเองทุจริตคอรัปชั่น เลือกปฏิบัติ
ไปจนถึงขั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องรีดไถ
รับส่วย
หรือที่เห็นกันง่ายๆอย่างการใช้ตำแหน่งหน้าที่ปกป้องคนมีเงิน
หรือคนผิดที่รวยระดับเจ้าสัวนั่นเอง!!!..

แน่นอนทุกสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่ว ตำรวจดีๆยังมีอีกมากมาย
และน่าจะมากกว่าตำรวจนอกแถวเสียด้วยซ้ำ!..แต่กลิ่นเน่าเหม็นคาวย่อมคละคลุ้งจนกลบกลิ่นหอมเสมอ
คนจึงมักฝังใจกับภาพลักษณ์ของตำรวจที่ไม่ค่อยจะดีเสียมากกว่า

ล่าสุดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
เองก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี
และได้พยายามหาทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างเต็มที่

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(ตำรวจ)มองว่า ปัญหาการรีดไถและรับส่วย
เกิดจากตำรวจยังได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
โดยมีการอ้างถึงความเสี่ยงที่ตำรวจมีมากกว่าข้าราชการทั่วไป 13 –
22 เท่า ซึ่งในต่างประเทศ
อาชีพที่มีความเสี่ยงมากกว่าก็ย่อมได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
อาชีพอื่น

จึงเสนอให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือน โดยเฉพาะกับตำรวจสายปราบปราม
ในชั้นประทวน 4,300 – 5,000 บาท และในชั้นสัญญาบัตร 18,500 –
21,500 บาท ทำให้ผู้ที่จบจากโรงเรียนนายสิบ
จะได้เงินเดือนเริ่มต้นระหว่าง 15,630 – 16,330 บาท
และผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่
33,790 – 36,790 บาท นอกจากนี้ ยังจะมีการเพิ่ม ‘ค่าทำสำนวน’
ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก 100%
เพราะอัตราเดิมเป็นอัตราเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2534
และให้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนทั้งหมดทุกๆ 5 ปี

“มานิจ สุขสมจิตร”
หนึ่งในกรรมการปฏิรูปประเทศชุดนี้ ระบุว่า
เหตุที่เสนอเพิ่มเงินเดือนให้กับตำรวจ
“ก็เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ
จนไม่ต้องไปหารายได้พิเศษจากการรีดไถหรือรับส่วย
จากนั้นค่อยไปกวดขันตำรวจที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ”

อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดยังเป็นเพียงข้อเสนอให้รัฐบาลหยิบไปพิจารณาต่อไปเท่านั้น

ซึ่งในปัจจุบัน ข้าราชการตำรวจมีกำลังพลราว 2.1 แสนคน
เป็นชั้นประทวน 1.5 แสนคน และชั้นสัญญาบัตร 6 หมื่นคน
และเส้นตายการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(ตำรวจ)ชุดนี้จะต้องจัดทำข้อเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ คือไม่เกินวันที่ 6
เม.ย.นี้..ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าผลจะเป็นอย่างไร
และก็ไม่รู้ว่าแนวคิดของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(ตำรวจ)ชุดนี้จะถูกหรือผิด จะหมู่หรือจ่า..

เรื่อง :เฮดีส เจ้าแห่งนรก

ภาพ :facebook/sharetoons

27 มี.ค.61 ติดต่อจ่ายเงินหน่วยงานรัฐผ่านออนไลน์

27 มีนาคม 2561
หน่วยงานราชการพร้อมให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ เครื่อง
EDC และ QR Code เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยให้ประชาชน  รับ
“สังคมไร้เงินสด”

น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการชำระค่าบริการต่าง ๆ
ของส่วนราชการ กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับกับสมาคมธนาคารไทย
เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง
ๆ ได้แก่ การใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิต การชำระเงินผ่าน QR
Code  Bill Payment อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินแบบ e-Money ในหน่วยงานราชการ

โดยกรมบัญชีกลางได้ประสานธนาคารให้หน่วยราชการติดตั้งเครื่อง
EDC และ QR Code ให้พร้อมรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ จากประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยงานใดที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอติดตั้งเครื่อง
EDC เพิ่มเติมจากเดิม
เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
กรมบัญชีกลางจะแจ้งข้อมูลให้ธนาคารทราบเพื่อทยอยติดตั้งเครื่อง
EDC และ QR Code ให้ครบและพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้ไบโอเทค MOU
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดทำ Biobank

เมเจอร์ จับมือททท.เปิดตัวแคมเปญ ท้าเที่ยวข้ามภาค ตอน “ท้าสายหนัง ตะลอนเฟี้ยว เที่ยวเมืองรอง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดตัวแคมเปญ ท้าเที่ยวข้ามภาค
ตอน “ท้าสายหนัง ตะลอนเฟี้ยว
เที่ยวเมืองรอง”เอาใจบรรดาคอหนัง ประกาศคำท้าผ่านโลกออนไลน์
เพื่อปลุกกระแสสังคมท่องเที่ยวครั้งใหญ่ พร้อมรับของรางวัลพิเศษมากมาย

ยุทธศักดิ์
สุภสร ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ยุทธศักดิ์
สุภสร 
ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) กล่าวว่า“ในปี 2561 รัฐบาลได้มีแผนนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
ภายใต้นโยบาย “Thailand
4.0” ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาค
เดินทางไปยังเมืองรอง 55 จังหวัด ทั่วประเทศ
และสัมผัสวิถีชีวิตไปสู่ชุมชนต่างๆ
โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่มเจนวาย (Gen
Y) ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างอายุ 18-35 ปี
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่นิยมสืบหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ
ทั้งจากonline และ offline ชอบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง
และปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ
ชอบความสะดวกสบาย คุ้มค่า
คุ้มราคาและบอกเล่าประสบการณ์ผ่าน Social
Media ตลอดเวลา 
ดังนั้น ททท.
จึงวางกลยุทธ์ให้นักท่องเที่ยว 
Gen
Y อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลัก
ซึ่งมีพลังทางด้าน Social Media สูง สามารถเป็นผู้นำ
กระตุ้น และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นๆ
เดินทางท่องเที่ยวตามได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลให้
ททท.ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการ “ท้าเที่ยวข้ามภาค”
ภายใต้ชื่อแคมเปญ “ท้าสายหนัง ตะลอนเฟี้ยว
เที่ยวเมืองรอง” โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen
Y ออกเดินทางไปเรียนรู้ ไปท่องเที่ยวเมืองรอง
และเป็นผู้นำในการสร้างกระแส
ปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนครับ”

นิธิ
พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ด้าน นิธิ
พัฒนภักดี
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดแคมเปญท้าเที่ยวข้ามภาค ตอน “ท้าสายหนัง ตะลอนเฟี้ยว
เที่ยวเมืองรอง” ขึ้น
สำหรับแคมเปญนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น Gen
Y ที่นิยมเดินทางตามกระแสโซเชียล ไม่ตกเทรนด์
ต้องการความคุ้มค่า และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สามารถที่จะส่งต่อกระแสการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มอื่นๆได้
ซึ่ง Gen Y จัดเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของทางเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ภายใต้แคมเปญดังกล่าวยังมีกิจกรรมให้มาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล
ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์
และกระบอกน้ำที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อย่างกิจกรรมแรก
คือ เที่ยวให้กล้าท่าให้แชร์ สามารถร่วมสนุกได้ที่ www.tatchallenge.comตั้งแต่วันนี้-
31 พฤษภาคม 2561และกิจกรรมโรดโชว์ แชะภาพสุดเท่ห์
แอ๊คท่าสุดมันส์ สามารถติดตามรายละเอียด และวันเวลา
เพื่อร่วมสนุกกับบูธกิจกรรม ได้ทางwww.majorcineplex.com ตั้งแต่วันที่
23 มี.ค.-22
เม.ย. 2561 นอกจากนี้ยังมีการโปรโมทแคมเปญดังกล่าวผ่านสื่อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
ยิ่งจะทำให้เห็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นครับ”

ภายในงานพบกับโชว์สุดพิเศษจากพระเอกหนุ่มหล่อ นิก-คุณาธิป
ปิ่นประดับ
 และโยชิ รินรดา
ธุระพันธ์ 
พร้อมฟังเพลงสุดไพเราะจาก นนท์-ธนนท์
จำเริญ
 ปิดท้ายด้วยการร่วมสนุกไปกับกิจกรรมเที่ยวให้กล้า…ท้าให้แชร์…ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสามารถร่วมสนุกได้ที่ www.tatchallenge.com กรอก
ชื่อ – นามสกุลและจังหวัดตามบัตรประชาชน ให้ครบถ้วน
และเลือกคำท้าตามสไตล์ของคุณ 1 จาก 4 คำท้า (สาย drama,
romantic, และcomedy)  พร้อมแชร์รูปภาพเที่ยวข้ามภาคตามคำท้าของคุณลงบนFacebook ติดแฮชแท็ก  #สายหนังเฟี้ยวข้ามภาค อย่าลืมแท็กท้าเพื่อนผู้กล้าอีก
3 คน เพียงเท่านี้รอรับตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง
ผ่านทาง E-mail จำนวนจำกัด 10,000 ที่นั่งเท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้เตรียมพบกับกิจกรรมโรดโชว์ แชะภาพสุดเท่ห์
แอ๊คท่าสุดมันส์
โดยสามารถร่วมสนุกเพียงโชว์ตั๋วหนังในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561เลือกแนวหนัง..ที่ใช่
สถานที่เที่ยว..ที่ชอบ
และร่วมสนุกถ่ายภาพกับ Prop โดยแอ๊คท่าสุดมันส์
ให้เข้ากับธีม หลังจากนั้นจะได้รับไฟล์ Gif. สุดคูล
และโพสต์ Facebook ของคุณเอง
พร้อมติดแฮชแท็ก  #ตะลอนเฟี้ยวเที่ยวเมืองรอง#สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือก เพียงเท่านี้ก็รับของรางวัลเป็นกระบอกน้ำสุดจี๊ดไว้ไปเที่ยวกับแก็งค์เพื่อน
ติดตามรายละเอียดได้ที่www.majorcineplex.com และสามารถร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมได้ที่

 1.  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  วันที่ 23-25มีนาคม 2561
 2.  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุดรธานี
  วันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2561
 3.  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ระยอง
  วันที่ 6-8 เมษายน 2561
 4.  พารากอนซีนีเพล็กซ์ วันที่12-15 เมษายน 2561
 5.  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  วันที่ 20-22 เมษายน 2561

มาร่วมปลุกกระแสท่องเที่ยว
ท้าคอหนังออกเดินทางไปสัมผัสสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านแคมเปญ
ท้าเที่ยวข้ามภาค ตอน 
“ท้าสายหนัง
ตะลอนเฟี้ยว
เที่ยวเมืองรอง”  ผ่านโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ

 

“ล่องเรือฮสลาลดินเนอร์”รับแนวฮาลาลทัวริสสึม พามุสลิมท่องเจ้าพระยา

เป็นอีกทริปที่น่าสนใจ สำหรับ การล่องเรือฮสลาลดินเนอร์
เจ้าพระยา รับกระแส
ฮาลาลทัวริสสึม
ที่เปิดให้บริการแล้ว 

กระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังมาแรง ล่าสุด กับ
ทัวร์ล่องเรือเจ้าพระยา แบบมุสลิม
ที่คนต่างศาสนิกเองก็น่าไปลองซักครั้ง
เพราะนอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารมุสลิมแท้ๆ ที่หาได้ยากแล้ว
ยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสองฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่ชิลล์และฟินสุดๆ

ล่องเจ้าพระยา ดินเนอร์ฮาลาลบนเรือคลาสสิค
มิติใหม่ของการท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกและฮาลาลทัวริสสึม 
ด้วยการล่องเจ้าพระยา ดินเนอร์ฮาลาลบนเรือสุดคลาสสิค Thailand
Muslim Friendly  นำท่านสู่บรรยากาศแห่งสุนทรีย์
ชมสีสันสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามราตรี

ทริปนี้มีจุดเริ่มต้นจาก มัสยิดบ้างอ้อ  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ชมตำนานเรื่องราวของกัมปง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะลงเรือ
ในเวลาประมาณ 17.30 น.ต้อนรับคณะ ด้วยน้ำสมุนไพรตามฤดูกาล

ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือผ่านสะพานพระราม
8  ชมพระอาทิตย์ตกลับฟ้าหลังอาคารโรงพยาบาลศิริราช 
ผ่านราชนาวีสโมสร วัดอรุณฯ สะพานพุทธ
ชมแสงสีของโรงแรมสองฝากฝังเจ้าพระยา

โดยระหว่างการเดินทาง คณะจะได้รับการบริการอาหารด้วยเมนูหลากหลาย
และที่สำคัญ เป็นอาหารฮาลาล บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มตลอดทริป
ก่อนจะส่งท่านลงปลายทาง ไปช็อบปิ้ง ตามอัธยาศรัย  ณ
ศูนย์การค้าเอเซียทีค ใช้ระยะเวลาเอมอิ่มบนเรือประมาณ 2 ช.ม.

“ล่องเรือฮสลาลดินเนอร์”
  เปิดบริการแล้ว สำหรับเดือนเมษายน (วันเสาร์ที่ 7
เมษา /วันเสาร์ที่ 14 เมษา/วันเสาร์ที่ 21 เมษา และวันเสาร์ ที่
28 เมษา) และสำหรับผู้สนใจ จองทริปได้วันนี้ หมายเลข 0816980423
หมายเหตุ: มีบริการทุกวันเสาร์ และ เหมาลำ
(สามารถออกเรือได้ทุกวัน)

“ครูครับ ไอเปรมยิงแมว!” หนังสั้นดังสนั่นสังคมโซเชียล! (คลิป)

ครูครับ ไอเปรมยิงแมว!!!!!”
หนังสั้นกระตุกต่อม “สำนึก”
กระแสใหม่โซเชียลแชร์กันตรึมไม่ดูไม่ได้

หนังสั้นเรื่องดังกล่าว นอกจากจะได้รับการเผยแพร่ใน ยูทูปแล้ว
ยังได้รับการเผยแพร่ผ่าน เฟสบุ๊คของผู้ใช้ชื่อ Thanut
Thangthanasup รวมถึงยังถูกเพจดังต่างๆ นำเอาไปแชร์ต่อกันมากมาย
เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนลองไปดูกันเลย

 

เครดิตหนังสั้น Somza
Tasawang
(ยูทูป)
https://www.youtube.com/watch?v=lGX3jFkRjNQ และThanut
Thangthanasup 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003581755388&lst=100007926347675%3A100003581755388%3A1521439810

 

 

บทความก่อนหน้านี้One Day Trip
ปั่น…ตามหาแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ Organic Tourism

บทความถัดไป“ล่องเรือฮสลาลดินเนอร์”รับแนวฮาลาลทัวริสสึม พามุสลิมท่องเจ้าพระยา

ปลาไทยโอเมก้า 3 เพียบ!ทั้งทะเล-น้ำจืดไม่ต้องง้อปลาราคาแพงนำเข้า

กรมอนามัย เผย ปลาไทยแหล่งโปรตีน โอเมก้า 3 ย้ำ
หญิงตั้งครรภ์
เลือกกินหลากหลาย  ทั้งปลาทะเล-น้ำจืดดีต่อสุขภาพลูกในครรภ์
ส่วนจะเป็นปลาไทยชนิดไหนบ้างไปอ่านดูเลย 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า
ปลาเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงเป็นแหล่งโปรตีนและแร่ธาตุสำคัญต่าง
ๆ เช่น ไอโอดีน
รวมถึงโอเมก้า3 ซึ่งเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ประกอบด้วยกรดไขมัน 2 ชนิด คือ
อีพีเอ (EPA) ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน  ช่วยสร้างสารเข้าไปขยายหลอดเลือดช่วยลดการจับตัวของเกร็ดเลือด
ลดการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ ดีเอชเอ(DHA) มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองและดวงตา
ซึ่งสำคัญต่อสตรีในระยะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด
และระยะให้นมบุตรช่วยให้สมองทารกพัฒนาอย่างสมบูรณ์แต่หากรับกรดไขมันกลุ่มนี้มากเกินไปจะทำให้สมดุลของกรดไขมันบนผนังเซลล์ต่าง
ๆ เป็นปัญหา จึงต้องกินในปริมาณที่เหมาะสม

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์
รองอธิบดีกรมอนามัย

“ส่วนใหญ่แล้วโอเมก้า3มักจะพบได้ในปลาทะเลน้ำลึก
ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูง ได้แก่
ปลาแซลมอน ปลาทูน่าปลาซาร์ดีน ปลาซาบะ ปลาแมคคาเรล
แต่นอกจากปลาทะเลน้ำลึกจากต่างประเทศแล้ว
ปลาทะเลของไทยก็มีคุณค่าทางโภชนาการและโอเมก้า3 สูงไม่แพ้กันได้แก่
ปลาจะละเม็ดขาว ปลาสำลี ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลาอินทรีย์ ปลาทู
ปลาจะละเม็ดดำ ปลาเก๋า
รวมถึงปลาน้ำจืดของไทยบางชนิดโดยเฉพาะปลาดุก ปลาสวาย
ปลาช่อนปลาสลิดปลาตะเพียนปลากราย ปลานิล และปลาไหล เป็นต้น
ซึ่งปลาเหล่านี้เป็นปลาที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง
และมีขายอยู่ทั่วไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้านพ.ญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
กรมอนามัย กล่าวเสริมว่า
การกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการคือ ต้องกินให้ครบ 5 หมู่
และหลากหลาย
ดังนั้น    จึงควรเลือกกินทั้งปลาน้ำจืด
และปลาทะเล หญิงตั้งครรภ์ควรกินเนื้อปลาวันละ 2 ช้อนกินข้าวทุกวัน
หรือกินเนื้อปลาวันละ 4 ช้อนกินข้าววันเว้นวัน กินร่วมเนื้อหมู
เนื้อไก่ ตับ ไข่ ปลาเล็กปลาน้อย ถั่วเมล็ดแห้ง
เต้าหู้ให้ได้เนื้อสัตว์รวมวันละ 12
ช้อนกินข้าวต่อวันอย่างสม่ำเสมอส่วนคนสูงวัยควรกินปลาสลับกับเนื้อสัตว์ให้ได้วันละ
6-8 ช้อนกินข้าว

 

ทั้งนี้ ควรซื้อปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น
ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย เลือกซื้อปลาที่มีเนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม
ไม่มีกลิ่นเหม็นเหงือกมีสีแดงสด ตากลมใส เกล็ดต้องมันเป็นเงา
ไม่หลุดออกจากตัวหรือ   ใต้ท้องปลาไม่แตกออก
เพราะอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อปลาได้ง่าย นอกจากนี้
ควรปรุงอาหารด้วยวิธีการยำ ต้ม นึ่ง อบ
เลี่ยงการปรุงอาหารด้วยวิธีผัด ทอด และลดการปรุงอาหารหวาน มัน
เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี

 

 

ภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงปลาบ้านคู นครราชสีมา
เพจ
เพาะพันธุ์ปลาไทย https://www.facebook.com/profile.php?id=100005320333136

One Day Trip ปั่น…ตามหาแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ Organic Tourism

“เกษตรอินทรีย์ ไม่ได้ช่วยแค่สุขภาพดีอย่างเดียว
แต่ช่วยให้เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย” … เรื่องราวๆ ดีๆ
จากทริปดีๆ
One Day Trip

     
มูลนิธิสังคมสุขใจและร้านปลูกปั่นร่วมกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์
นำคณะนักปั่นจักรยานส่งสินค้าประจำร้านกว่า 30 ชีวิต ร่วมทริป
“ปลูกปั่น ปั่นตามวิถีอินทรีย์สุขใจ” ปั่นจักรยาน ไปชม ชิม ช้อป
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล พื้นที่
อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้
เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของวัตถุดิบอินทรีย์
และสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร หวังเพิ่มความเชื่อมั่นวิถีอินทรีย์
และกระตุ้นผู้บริโภคตระหนักรู้คุณค่าของออร์แกนิก
ที่ไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพ แต่ก่อเกิดผลดีตลอดห่วงโซ่อาหาร

นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์
และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล กล่าวว่า
สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะร้านปลูกปั่น
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ หรือ Organic Tourism
ที่เป็นการเชื่อกันระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรที่ผลิตระบบอินทรีย์
มาเข้าใจกัน ซื้อขายผลผลิตร่วมกัน
และสื่อสารต่อให้ผู้บริโภคเข้าใจความสำคัญของออร์แกนิก
เพื่อให้เห็นคุณค่าวิถีอินทรีย์ ที่ไม่ใช้แค่ดีต่อสุขภาพ
แต่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
เป็นการสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร

“ปลูกปั่น
เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพที่เลือกใช้วัตถุดิบอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร
โดยส่วนหนึ่งซื้อจากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล
และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค              
จึงต้องการให้นักปั่นส่งสินค้าประจำร้านที่สัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง
ได้มาเรียนรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบจากต้นทางการผลิต มารู้จัก
มาเข้าใจวิถีชีวิตเกษตรกร
เพื่อสร้างความเข้าเกี่ยวกับวิถีอินทรีย์ 
และสามารถนำความรู้กลับไปสื่อสารต่อผู้บริโภคให้เห็นคุณค่า
และเกิดความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ขณะเดียวกันช่วยส่งเสริมเกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น”
อรุษ กล่าว

นส.ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์ ผู้บริหารปลูกปั่น
บอกว่า  กิจกรรมนี้ ทำให้ทุกคนได้ความรู้
และความประทับใจ
ได้เห็นความมุ่งมั่นของสามพรานโมเดลที่ส่งเสริมเกษตรกรในเครือข่ายหันมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างมีระบบ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ได้รู้จักและเข้าใจชีวิตเกษตรกร รวมถึงได้หลักคิด
และความรู้แง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับวิถีอินทรีย์
ซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปสื่อสารต่อไปสร้างคุณค่าให้กับสินค้าออร์แกนิก
และกระตุ้นผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ
เพื่อลดการเจ็บป่วยจากการรับสารเคมีตกค้างที่แฝงมากับอาหาร

บนเส้นทางวิถีอินทรีย์ระยะทางยาวกว่า 60 กิโลเมตร
ที่ถูกปุกหมุดไว้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ
สีเขียวขจีของนาข้าวมองไกลสุดลูกตา สลับความงามของสวนผลไม้
และวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่
ที่รายล้อมตลอดสองข้างทางชวนหลงใหลยิ่งนัก

เริ่มสตาร์ทแปดโมงเช้าที่ตลาดสุขใจ เป้าหมายแรก
ปั่นไปสวนส้มโออินทรีย์อุบลการะเวก ต.ทรงคะนอง
ผ่านหน้าวัดไร่ขิง  ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
จุดนี้ได้เรียนรู้การทำสวนส้มโออินทรีย์ ซึ่งลุงอุบล (เจ้าของสวน)
อธิบายละเอียดยิบ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก วิธีดูแลรักษา
การใช้ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ รวมถึงแนะเทคนิคการเลือกส้มโอ
พร้อมพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศในสวน ที่ปลูกส้มโอสายพันธุ์ทองดี
และขาวน้ำผึ้ง พื้นที่ประมาณ 8 ไร่
และจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยตอบข้อซักถามหลายประเด็น
สุดท้ายลุงอุบลยืนยันว่า เกษตรอินทรีย์
ไม่ได้ช่วยแค่สุขภาพดีอย่างเดียว แต่ช่วยให้เศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

สัมผัสแหล่งผลิตส้มโออินทรีย์กันแบบเต็มอิ่ม
ได้เวลาขอบคุณและเอ่ยลา ลุงอุบล เพื่อไปต่อยังจุดแวะพักที่ 3
จุดนี้ จะพาไปรู้จักกับคุณขวัญเรือน เพ็ชศรีนวล
เจ้าของสวนฝรั่งกิมจู และคุณธรวิกา ปานเจริญ
เจ้าของนาข้าวอินทรีย์บ้านศรีเบญจรงค์ ต.บางช้าง
(อยู่พื้นที่ติดกัน) ระยะทางประมาณ36 กิโลเมตร
ปั่นลัดเลาะไปตามทุ่งนา สลับสวนผลไม้
ผ่านชุมชนเก่าแกในอำเภอสามพราน
จุดนี้พักดื่มน้ำฝรั่งอินทรีย์คั้นสดและมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ให้เย็นชื่นใจ
พร้อมฟังเรื่องเล่าเส้นทางชีวิตเกษตรกรอินทรีย์กับความสุขที่ค้นพบ
จากเกษตรกรต้นแบบทั้ง 2 ท่าน แม้ไม่ได้เดินชมบรรยากาศในแปลง
แต่ความรู้ที่ได้ถือว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ฝนโปรยปลายลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำใจ พากันตะลอนปั่นต่อไปยัง Patom
Organic Farm สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ของสามพราน 
ริเวอร์ไซด์ จุดที่ 3 พักรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ
จุดนี้นอกจากจะได้ชมสวนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่กว่า 30 ไร่
ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมสัมผัสทั้งเก็บผัก เก็บไข่
นำไปปรุงอาหารเมนูง่ายๆ ผัดๆ ทอดๆ
ตั้งวงรับประทานร่วมกันในบรรยากาศชิวๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ศาลาโรงนา
ที่โอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และนาข้าวเขียวขจี มีชาออร์แกนิก
และผลไม้ตามฤดูกาลเก็บสดจากต้น อาทิ มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม
กล้วย จัดเตรียมไว้ให้ได้ ชิม ลิ้มรสกันอีกด้วย

และปิดท้ายทริปนี้ที่ตลาดสุขใจให้นักปั่นได้ แวะ ช้อป ชิม
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตรงจากเกษตรเครือข่ายสามพรานโมเดลที่ปลูกเอง
ขายเอง มีทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ และอาหารแปรรูปชนิดต่างๆ
ที่มีให้เลือกมากมาย

One Day Trip ทริปเล็ก ๆ ที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น
และรอยยิ้มแห่งความประทับใจของ ผู้ขับเคลื่อน ผู้ผลิต
และผู้ประกอบการ
ที่ร่วมกันสรรสร้างคุณค่าห่วงโซ่อาหารอาหารอินทรีย์
หวังสร้างระบบอาหารสมดุลสู่ความยั่งยืน

รถไฟจัดโปร! ตั๋วใบเดียว เที่ยวทั่วพัทยา

การรถไฟฯ จัดโปรโมชั่นพิเศษ รับเปิดขบวนรถปรับอากาศกรุงเทพฯ-
พัทยา-บ้านพูลตาหลวง-กรุงเทพฯ ซื้อตั๋วโดยสาร 170 บาท
แลกสิทธิพิเศษและส่วนลดเที่ยวชมสถานท่องเที่ยวต่างๆในพัทยา
ตั้งแต่ 17 มี.ค.- 30 ก.ย.61

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
กล่าวในการเป็นในพิธีเปิดเดินขบวนรถเที่ยวปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพ
– พัทยา – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ ว่า การรถไฟฯ
ขานรับนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค
และพื้นที่ต่าง ๆของประเทศ
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในปี 2561
ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก
โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองพัทยา ได้แก่
 ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา สวนนงนุช เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดนางรำ
หาดนางรอง สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เพอร์คูล่าฟาร์ม
ฟาร์มปลาการ์ตูน ฯลฯ

โดยขบวนรถพิเศษ กรุงเทพ – พัทยา – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ
เป็นรถดีเซลราง นั่งปรับอากาศชั้น 2
มีให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ในระยะแรกเปิดทดลองเป็นระยะเวลา 6 เดือน มีให้บริการวันละ 2 ขบวน
ไป/กลับ เริ่มให้บริการวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 30
กันยายน 2561ในราคาค่าโดยสาร 170 บาท

ทั้งนี้การรถไฟฯ
ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดชลบุรี
ในการอำนวยความสะดวกจัดรถโดยสารให้บริการรับ – ส่ง
ผู้โดยสารจากสถานีรถไฟเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จับมือกับสมาคมแหล่งท่องเที่ยวพัทยา

นอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปกับขบวนรถโดยสารพิเศษนี้
เพียงแสดงตั๋วโดยสารรถไฟที่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา สวนเสือศรีราชา ปราสาทสัจธรรม
PATTAYA DOLPHIN WORLD & RESORT ART IN PARADISE PATTAYA
TEDDY BEAR MUSEUM PATTAYA CARTOON NETWORK AMAZON RAMAYANA WATER
PARK บ้านกลับหัว พัทยา เมทัล อาร์ท แกลลอรี่ ศิลปะจากเหล็ก
สามารถรับสิทธิพิเศษ หรือ ส่วนลดต่าง ๆ จากสถานที่ข้างต้น

ผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนรถดังกล่าว
สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1690
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อสังหาฯปีนี้ฟื้นรมว.พาณิชย์ฟันธง!!จัดใหญ่มหกรรมบ้านและคอนโดฯกระตุ้น

“สนธิรัตน์”เผยปีนี้อสังหาฯฟื้นแน่โต7-8%
อานิสงส์นโยบายรัฐ พร้อมจับมือพันธมิตรจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด
ครั้งที่38 15-18 มีนาคม 2561
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่38
ที่จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร , สมาคมอาคารชุดไทย
และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ระหว่าง วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2561 ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์
“กำจัดทุกข้อจำกัด ให้เรื่องเป็นอยู่เป็นเรื่องง่าย”
เพื่อเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อบ้าน
และส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ โดยจากภาพรวมด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
คาดว่าอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตได้ร้อยละ 7-8 จาก2-3 ปีที่ผ่านมา
เติบโตร้อยละ5 โดยมีแรงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัว
ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่
ทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้ม , สีเหลือง , สีชมพู ,
ทางด่วนขั้นที่3เชื่อมวงแหวน , รถไฟฟ้าความเร็วสูง , รถไฟทางคู่ ,
มอเตอร์เวย์ , โครงการAction Plan และอีอีซี
รวมทั้งการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว
ที่ผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรอง , การส่งออก
และการลงทุนของภาคเอกชน
ประกอบกับธนาคารต่างๆเริ่มกลับมาผ่อนปรนมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลง
ซึ่งทั้งหมดจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้ซื้อบ้านมากขึ้น
ขณะที่การจับจ่ายใช้สอยภาคการเกษตร เริ่มปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องข้าว จึงทำให้ประชาชนในภูมิภาคมีกำลังซื้อ
และเข้ามาพิจารณาลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำหรับเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่38 ระหว่างวันที่ 15-18
มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยไฮไลท์ของงานดังกล่าว จะมีโครงการใหม่ๆจากหลากหลายทำเล , ราคา
และโปรโมชั่น มาให้เลือกมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เกือบ 200 ราย
กว่า 1พันโครงการ และยังเพิ่มจุดบริการที่เรียกว่า HC Solutions
ด้วย

 

 

ปตท.ผลัดใบลองไปทำความรู้จักเห็นหน้าตาซีอีโอคนใหม่กัน

บอร์ด ปตท.เห็นชอบ
“ชาญศิลป์”ดำรงตำแหน่งซีอีโอคนใหม่เน้นย้ำกระบวนการคัดเลือกโปร่งใสชัวร์

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ
ปตท.ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท. ได้เสนอชื่อ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ให้ดารงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่
ต่อจากตน โดยให้มีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. คนใหม่

และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 8 เดือน
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เนื่องจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
จะมีอายุครบ 60ปี บริบูรณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดำ เนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนว
ทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 3
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม


โดย นายชาญศิลป์ จะต้องดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ
หลังจากนั้นจะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการปตท.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป